Νέα συσκευή, ένα «στηθοσκόπιο εγκεφάλου» αναπτύχθηκε από ερευνητές του Stanford University στην Καλιφόρνια και μπορεί ενδεχομένως σύντομα να παράσχει τρόπο ν’ ακούμε και τα εγκεφαλικά κύματα.

Νευρολόγοι κι ειδικοί στους υπολογιστές, του πανεπιστημίου , σχεδίασαν αλγόριθμο που μεταφράζει την ηλεκτρική ενέργεια του εγκεφάλου σε ήχο.

Σύμφωνα με την έρευνά τους, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Epilepsia, μη ειδικοί μπορούν με επιτυχία να χρησιμοποιήσουν το στηθοσκόπιο εγκεφάλου για τον εντοπισμό σιωπηλών κρίσεων, οι οποίες είναι επιληπτικές κρίσεις που δεν εμπλέκουν σωματικούς σπασμούς.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τον αλγόριθμο για τη μετάφραση 84 δειγμάτων εγκεφαλικών κυμάτων από ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα σε μουσική και τα έπαιξαν σε φοιτητές και νοσηλευτές του πανεπιστημίου.

32 από τα δείγματα περιέλαβαν στοιχείο τυπικό μιας κρίσης. Αν και δεν είχαν εκπαίδευση στη διάγνωση της επιληψίας, οι φοιτητές κι οι νοσηλευτές μπόρεσαν να εντοπίσουν τη δραστηριότητα των κρίσεων μέσω του ήχου, με ακρίβεια μεγαλύτερη του 95%.

*Διαβάσαμε την είδηση στο www.iatronet.gr