Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) έχει στόχο να γίνει πρότυπο ίδρυμα στη διαχείριση αποβλήτων και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Γι’ αυτό θα σχεδιάσει μια καινοτόμα μονάδα αερόβιας χώνευσης των υπολειμμάτων τροφίμων από τη Φοιτητική Λέσχη, στην οποία σιτίζονται χιλιάδες φοιτητές.

Πρόκειται για ένα ερευνητικό έργο, το οποίο ξεκίνησε με την τοποθέτηση και λειτουργία μέσα στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης (ΠΦΛ) του ΑΠΘ ενός συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας απορριμμάτων τροφίμων που μοιάζει με τη διαδικασία φυσικής πέψης, δηλαδή λειτουργεί με τις ίδιες αρχές του ανθρώπινου σώματος. Το σύστημα, το οποίο κατασκευάστηκε από την αυστραλιανή εταιρία IUGIS και τοποθετήθηκε στην ΠΦΛ δημιουργεί το ιδανικό θερμόφιλο βιολογικό περιβάλλον για ζωντανούς μικροοργανισμούς.

Ένα από τα πλεονεκτήματά του είναι ότι επιτρέπει αυτή η επεξεργασία τον απορριμμάτων να γίνεται στον τόπο παραγωγής του, δηλαδή στα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και τις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων χωρίς να απαιτείται διαδικασία μεταφοράς τους σε άλλες εγκαταστάσεις και χωματερές, κάτι που μειώνει το γενικό κόστος.

Χρησιμοποιούνται νερό, αέρας και μικροοργανισμοί, που ουσιαστικά προκαλούν την μετατροπή των υπολειμμάτων τροφών σε ένα ασφαλές περιβαλλοντικά υγρό, το οποίο στη συνέχεια, υπάρχει η δυνατότητα είτε να απορριφθεί ως υγρό απόβλητο στην υπάρχουσα υποδομή υπονόμων είτε να αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη σε μονάδες αναερόβιας επεξεργασίας προς παραγωγή βιοαερίου. Τα ειδικά πλαστικά υποστρώματα σε διασπορά, που χρησιμοποιεί διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τους μικροοργανισμούς που αφομοιώνουν τα οργανικά απόβλητα.

Συντονιστές του ερευνητικού έργου είναι οι καθηγητές του Τμήματος Χημείας Θοδωρής Καραπάντσιος και Αναστασία Πανταζάκη. Στην πρώτη φάση, έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία το σύστημα που μετατρέπει τα υπολείμματα τροφίμων σε χυλό, τρόφιμα που παράγονται κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των γευμάτων και τα οποία λόγω των πρόσφατων υγειονομικών πρωτοκόλλων, οι φοιτητές παραλαμβάνουν πια σε πακέτο.

«Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης φάσης, όπου αρχικά μελετάμε την εξειδίκευση με βάση το είδος των απορριμμάτων, για να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει η διαδικασία με τα υπολείμματα τροφίμων π.χ. σε ένα αλλαντοποιείο, σε ένα κονσερβοποιείο, σε μονάδες που παράγουν συγκεκριμένα προϊόντα και να βελτιστοποιήσουμε την ενζυμική διεργασία χώνευσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Επόμενο βήμα μπορεί να είναι η εγκατάσταση στη φοιτητική λέσχη ενός διαφορετικού συστήματος, όπου θα απορρίπτουν οι ίδιοι φοιτητές τα υπολείμματα του φαγητού τους. Και ως επόμενο βήμα θα έχει αξία να μελετήσουμε την ικανότητα να παράγουμε, μέσω της διαδικασίας αυτής, βιοαέριο για τις ανάγκες της Λέσχης», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καραπάντσιος.

Το ερευνητικό έργο πραγματοποιείται για την εκπόνηση μελέτης αναφορικά με τη βελτίωση της μονάδας αερόβιας χώνευσης με δύο διακριτούς στόχους. Πρώτον, τη βελτιστοποίηση ενζυμικής διεργασίας χώνευσης των υπολειμμάτων τροφίμων στο εσωτερικό της μονάδας σε σχέση με:

-το είδος της τροφοδοσίας της μονάδας

-το είδος και την ποσότητα των χρησιμοποιούμενων μικροοργανισμών

-την οξύτητα του υγρού χώνευσης (το pH)

-τη θερμοκρασία

-την υγρασία

-τη σχέση μάζας των υπολειμμάτων τροφίμων προς χώνευση/ ποσότητας ενζύμων ή μικροοργανισμών

Και κατά δεύτερον, τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών παραμέτρων της μονάδας για την επίτευξη:

-μικρότερης κατανάλωσης νερού και μεγαλύτερης ανάκτησης/επαναχρησιμοποίησής του,

-καλής ανάμιξης και ομογενοποίησης τροφίμων εντός της μονάδας για την παραγωγή ομοιόμορφου προϊόντος εξόδου

-μικρότερης υγρασίας εξόδου

-μεγαλύτερης περιεκτικότητας σε αποικοδομήσιμα οργανικά υλικά κατάλληλα για τροφοδοσία μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας προς παραγωγή βιοαερίου.

*Πηγή είδησης