Το Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών (ΕΠαΔαΠ) του ΑΠΘ διακρίθηκε από το Ευρωπαϊκό δίκτυο ΝEREUS (Network of European Regions Using Space Technologies) για την ανάπτυξη της καινοτόμου υπηρεσίας χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων NOFFi-OBAM.

Το ΕΠαΔαΠ λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και αποσκοπεί στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται τόσο με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών όσο και με τη διαχείριση των καμένων εκτάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε η καινοτόμος υπηρεσία χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων «NOFFi-OBAM», η οποία αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα Sentinel-2 του διαστημικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Copernicus», προσφέροντας ακριβείς χαρτογραφήσεις των καμένων εκτάσεων, αμέσως μετά την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς. Στη συνέχεια, οι χαρτογραφήσεις αξιοποιούνται από δίκτυο δασολόγων-συνεργατών της κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας και των τοπικών δασαρχείων.

Τα τρία χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας (2016–2018) έχουν χαρτογραφηθεί συνολικά 160 πυρκαγιές στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και ειδικότερα συνολική καμένη έκταση περίπου 610.000 στρεμμάτων.

Σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στις 22 Νοεμβρίου 2018, το NEREUS παρουσίασε την ειδική έκδοση με τίτλο «The Ever Growing Use of Copernicus Across Europe’s Regions», στην οποία περιλαμβάνονται οι 99 καλύτερες εφαρμογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης με αντίκτυπο στην καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Η υπηρεσία «NOFFi-OBAM», όχι μόνο συμπεριλήφθηκε στην έκδοση, αλλά επιλέχθηκε ως μία από τις πέντε κορυφαίες μεταξύ των 99 αυτών εφαρμογών.

Ως επιβράβευση, το δίκτυο NEREUS προσέφερε τη δημιουργία επαγγελματικού βίντεο σχετικού με την υπηρεσία NOFFi-OBAM ως παράδειγμα αξιοποίησης των δορυφορικών δεδομένων του προγράμματος Copernicus στην υπηρεσία του πολίτη, τα γυρίσματα του οποίου πραγματοποιήθηκαν την επόμενη μέρα στις Βρυξέλλες και θα δοθεί σύντομα στη δημοσιότητα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο επιστημονικά υπεύθυνος του ΕΠαΔαΠ, Καθηγητής Ιωάννης Γήτας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, ο ερευνητής και μέλος της ομάδας του ΕΠαΔαΠ, Δρ. Δημήτρης Σταυρακούδης, και ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δρ. Δημήτρης Βακάλης, οι οποίοι συμμετείχαν και στα γυρίσματα του βίντεο.


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους συνδέσμους:

Network of European Regions Using Space Technologies (NEREUS): http://www.nereus-regions.eu/

Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών (ΕΠαΔαΠ): http://epadap.web.auth.gr/

*Διαβάσαμε την είδηση στο www.greenagenda.gr