Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» το οποίο αφορά σε επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και του εξοπλισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Δεκέμβριο, ενώ έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο οδηγός του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, μικρών ανεμογεννητριών ή και αντλίες θερμότητας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Οδηγού του προγράμματος, η εξοικονόμηση αναμένεται να προκύψει από:

*Την ενεργειακή αναβάθμιση της κτηριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτηριακό κέλυφος, αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού, κλπ

*Την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού

Τα ποσά που αρχίζουν από 20.000 ευρώ και φτάνουν έως και 250.000 ευρώ αφορούν επιχειρήσεις που επιδιώκουν να «θωρακιστούν» ενεργειακά.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

*Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης στη δράση είναι οι ακόλουθες:

*Να έχει συσταθεί έως επιχείρηση, με επιλέξιμο για τη Δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2020.

*Να έχει κλείσει πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

 

*Πηγή είδησης