Οι Ευρωβουλευτές ενέκριναν νέους Ευρωπαϊκούς κανόνες, για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή επάρκεια, που θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να επωφεληθούν, από τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές. Τα νοικοκυριά τώρα έχουν το δικαίωμα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα χρησιμοποιώντας ηλιακά πάνελ, να πουλούν την ποσότητα που τους περισσεύει από την ιδιοκατανάλωση και να λαμβάνουν τιμές αγοράς.

Η νομοθεσία, επίσης, θεσμοθετεί σημεία όπου οι πολίτες, που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν ηλιακό πάνελ, θα βρίσκουν συμβουλές και υποστήριξη για τις διοικητικές διαδικασίες και τις διαδικασίες αδειοδότησης, που ήταν μέχρι σήμερα το βασικό εμπόδιο, γιατί συχνά είναι ιδιαίτερα σύνθετες και δύσκολες. Ένα ακόμη σημαντικό μέτρο είναι ότι η νομοθεσία απαγορεύει στα κράτη-μέλη να επιβάλουν χρεώσεις όπως ο ισπανικός φόρος «ήλιου» στο ηλεκτρικό ρεύμα, που παράγεται από τα νοικοκυριά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επίσης, ενέκρινε μια Οδηγία για την ενεργειακή επάρκεια, η οποία προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., πρέπει, μέχρι το 2030, να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 32,5%, σε σύγκριση με την κατανάλωση ενέργειας το 2005. Τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν πως θα πετύχουν αυτό το στόχο, όμως, πρέπει να καταθέσουν τα σχέδιά τους, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κ. Μονίκ Γκογιένς, Γενική Διευθύντρια της BEUC – Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών, σχολίασε:

«Όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ηλιακή ενέργεια. Χωρίς αμφιβολία, αυτή η νομοθεσία θα εκτοξεύσει την παραγωγή ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές και θα βοηθήσει, μακροπρόθεσμα, τους καταναλωτές να μειώσουν τους λογαριασμούς τους. Παρέχει περισσότερη ασφάλεια, για ανθρώπους που ήθελαν, αλλά δίσταζαν να επενδύσουν σε ηλιακά πάνελ. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας είναι ο καλύτερος και ο απλούστερος τρόπος να μειώσουμε τους λογαριασμούς μας, για την ενέργεια. Οι χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να προσφέρουν πάρα πολλά μέτρα, για να βοηθήσουν τους καταναλωτές να μονώσουν τα σπίτια τους και να μειώσουν τη σπατάλη της ενέργειας. Αυτό είναι ένα καλό νέο, ιδιαίτερα για όσους «παλεύουν» να ζεστάνουν τα σπίτια τους το χειμώνα.

Η Οδηγία για την ενεργειακή επάρκεια, πρέπει να ενσωματωθεί, στις εθνικές νομοθεσίες, μέχρι το καλοκαίρι του 2020. Η οδηγία για την ενέργεια, από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να εφαρμοστεί, μέχρι τα τέλη του Ιουνίου 2021».

*Διαβάσαμε την είδηση στο www.greenagenda.gr