Ενεργειακή αυτονομία πρόκειται να αποκτήσει το νησί της Τήλου αλλάζοντας τα δεδομένα σχετικά με το πώς παράγεται και πώς καταναλώνεται η ενέργεια.

Η Τήλος, που έχει καταστεί υπόδειγμα διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, συνεχίζει να καινοτομεί, μέσω του ομώνυμου έργου. Μέσα από αυτό, «θα μεγιστοποιήσει την κάλυψη των ηλεκτρικών του αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με την αυξημένη ασφάλεια τροφοδοσίας.

Επίσης, στοχεύει να μετατραπεί σε ένα πρότυπο δημιουργίας έξυπνων μικροδικτύων, με βάση τη βέλτιστα συνδυασμένη χρήση και συνεργασία τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεχνικών διαχείρισης της ηλεκτρικής ζήτησης και υφιστάμενης ηλεκτρικής διασύνδεσης», αναφέρει στην «ΥΧ» ο Δημήτρης Ζαφειράκης, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, το οποίο είναι συντονιστής του έργου.

Παραγωγή ενέργειας

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, αναπτύσσεται και θα λειτουργήσει στο νησί πρότυπος υβριδικός σταθμός παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, που θα αποτελείται από μεσαίας κλίμακας ανεμογεννήτρια 800kW, μικρής κλίμακας φωτοβολταϊκό πάρκο 160kW και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας συσσωρευτών (μπαταριών) με ενεργειακή χωρητικότητα 2.88MWh. Όπως μας ενημερώνει ο Δ. Ζαφειράκης, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα προόδου σε όλες τις επιμέρους ενότητες εργασίας.

Συγκεκριμένα:

Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των μονάδων ΑΠΕ και των συσσωρευτών κι έχει ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία του σταθμού, με έμφαση στην ενεργοποίηση των συσσωρευτών.

Έχουν εγκατασταθεί 100 περίπου έξυπνοι μετρητές και συσκευές διαχείρισης της ζήτησης στις τοπικές κατοικίες.

Έχει αναπτυχθεί έξυπνος μετρητής-συσκευή διαχείρισης ζήτησης για τον έλεγχο επιλεγμένων ηλεκτρικών συσκευών σε επίπεδο νοικοκυριού και δοκιμαστική εγκατάσταση σε κατοικίες του νησιού.

Έχει αναπτυχθεί μοντέλο πρόγνωσης της ηλεκτρικής ζήτησης, της αιολικής παραγωγής και της φωτοβολταϊκής παραγωγής.

Έχει αναπτυχθεί πρότυπο σύστημα συσσωρευτών-μετατροπέων με δυνατότητα πλήρως αυτόνομης λειτουργίας (χωρίς την παρουσία γεννήτριας diesel) μικροδικτύων, με αποκλειστική χρήση ΑΠΕ.

Στα πλαίσια της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, θα αξιολογηθούν διαφορετικές στρατηγικές ενεργειακής διαχείρισης, τονίζει ο Δ. Ζαφειράκης, που θα συμπεριλαμβάνουν την πλήρως αυτόνομη λειτουργία του νησιού με αποκλειστική χρήση ΑΠΕ, την ικανή αυτονόμηση του νησιού σε συνδυασμό με μερική αλληλεπίδραση με το σύστημα Κω-Καλύμνου (κυρίως εισαγωγές ενέργειας). Θα εφαρμοστούν, δηλαδή, στρατηγικές εμπορίας ενέργειας μέσω εξαγωγής εγγυημένης ενέργειας προς το σύστημα Κω-Καλύμνου με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους.

Εφαρμογή και σε άλλα νησιά

Η πρωτοπορία του έργου δεν εξαντλείται όμως στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, καθώς είναι το πρώτο του είδους του που πραγματοποιείται στη Μεσόγειο, ενώ φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο για εφαρμογή και σε άλλα νησιά της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης.

«Το έργο TILOS δεν περιορίζεται μόνο στο νησί της Τήλου, καθώς στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης τα νησιά Pellworm (Γερμανία), Graciosa (Πορτογαλία) και Κορσική (Γαλλία), με στόχο τη δημιουργία πλατφόρμας για μεταφορά τεχνογνωσίας και αξιοποίηση νέων ευκαιριών για την ανάπτυξη παρόμοιων συστημάτων και σε άλλα νησιά.

Συμπερασματικά, μακροπρόθεσμος στόχος του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος για την Ευρώπη είναι να τεθούν οι βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη και αναπαραγωγή παρόμοιων συστημάτων σε νησιωτικές περιοχές και απομακρυσμένες κοινότητες αντιμέτωπες με ενεργειακά προβλήματα», καταλήγει ο Δ. Ζαφειράκης.

*Διαβάσαμε την είδηση στο ypaithros.gr