Πρόσφατα, ανακαλύψαμε μία καινοτόμο κι αποτελεσματική μέθοδο εκμάθησης της ορθογραφίας, τα παιχνιδοβοηθήματα της Enjoy Learning και γεμάτοι ενθουσιασμό τα παρουσιάζουμε και σε εσάς!

Η ιδέα γεννήθηκε πριν από λίγα χρόνια, από εκπαιδευτικούς με πολύχρονη πείρα και μέσα από την πεποίθηση ότι το διάβασμα μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερο όταν είναι διασκεδαστικό. Όπως οι ίδιες δηλώνουν «Προχωρήσαμε στη δημιουργία της σειράς ENJOY LEARNING Μαθαίνω Ορθογραφία Παίζοντας, θέλοντας να ανταποκριθούμε στη μεγάλη ανάγκη των παιδιών για εκμάθηση ή/ και εμπέδωση της ορθογραφίας, ενός πεδίου που ταλαιπωρεί πολλούς μαθητές. Μέσα από τη συστηματική αξιοποίηση των καρτών της σειράς, σε ατομικά αλλά και σε ομαδικά μαθήματα, διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα στην πληροφορία που τους δίνεται με συνεκτικό τρόπο αλλά και μέσα από το παιχνίδι».

Τα παιχνιδοβοηθήματα της ENJOY LEARNING:

– συστήνουν στο παιδί την ορθογραφία όχι αποσπασματικά αλλά στο σύνολό της: από τη μία τους ορθογραφικούς κανόνες, απαραίτητους προκειμένου να μάθει τις καταλήξεις των ρημάτων, ουσιαστικών, επιθέτων, μετοχών και επιρρημάτων. Από την άλλη, τη λεγόμενη θεματική ή ιστορική ορθογραφία, την ορθογραφία, δηλαδή, που έχει να κάνει με την προέλευση της κάθε λέξης: μαθαίνει, δηλαδή, το παιδί ότι με βάση την προέλευσή τους οι λέξεις διακρίνονται σε μεγάλες οικογένειες και ότι οι λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια γράφονται με τον ίδιο τρόπο.

– βοηθούν το παιδί να κατακτήσει την επιθυμητή γνώση με δύο τρόπους: αφ’ ενός, μέσα από το παιχνίδι, τη διασκέδαση: το παιδί μπορεί να παίξει με τους φίλους ή με την οικογένειά του ή ακόμα και με τον/την εκπαιδευτικό και μάλιστα με τρεις διαφορετικούς τρόπους, ώστε το παιχνίδι να διατηρεί πάντα το ενδιαφέρον του! Αφ’ ετέρου, προσφέροντας υλικό για μελέτη. Η δομή των καρτών είναι τέτοια, ώστε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έτοιμες κάρτες μάθησης (flashcards). Το παιδί μπορεί διαβάζοντας από αυτές να μάθει την ύλη της ορθογραφίας του με τρόπο ευχάριστο και αποτελεσματικό. Είναι γνωστό ότι η χρήση καρτών μάθησης (flashcards) είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε διεθνές επίπεδο και έχει αναγνωριστεί ως μία από τις αποδοτικότερες τεχνικές μελέτης.

Οι κάρτες εκμάθησης αποτελούν ένα έξυπνο εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο για τους γονείς όσο και για τους εκπαιδευτικούς…