Επιστήμονες ανέπτυξαν ένα σύστημα το οποίο είναι σε θέση να «αντιληφθεί» τις ψευδείς δηλώσεις ή καταγγελίες

Επιστήμονες ανέπτυξαν ένα σύστημα το οποίο είναι σε θέση να «αντιληφθεί» εάν κάποιος έχει υποβάλει...

Read More