Αντικατάσταση παλιών συσκευών: 100 εκατομμύρια ευρώ σε 200.000 νοικοκυριά

Από 30 έως 50% θα κυμαίνεται το ποσοστό της επιδότησης για την αντικατάσταση κλιματιστικών,...

Read More