Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε φαρμακεία τον διεθνή κωδικό «Μάσκα-19»

Διεθνής πρωτοβουλία με πολύ μεγάλη απήχηση ξεκίνησε από το Ινστιτούτο Ισότητας των Κανάριων Νήσων,...

Read More