Η Τουρκία καταργεί τον ΦΠΑ σε βιβλία, περιοδικά κι εφημερίδες

Η Τουρκία θα μηδενίσει τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στα βιβλία, τα περιοδικά και τις...

Read More