Έξυπνο καπάκι καταργεί την ημερομηνία λήξης σε γάλα – χυμούς

«Έξυπνο καπάκι» που ειδοποιεί τον καταναλωτή όταν το προϊόν που περιέχει το μπουκάλι, γάλα και...

Read More