Ένα όμορφο ταξίδι στους μαθητικούς κύκλους ξεκίνησε η «Μουσειοσκευή» του Μουσείου Καποδίστρια

Με κεντρικό θέμα τη ζωή και το έργο του σπουδαίου Ευρωπαίου πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της...

Read More