Τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει καρδιακά προβλήματα από τον χτύπο της καρδιάς με 100% ακρίβεια

Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που είναι σε θέση να εντοπίζει με ακρίβεια τη συμφορητική καρδιακή...

Read More