Μπορείς να ενισχύσεις με βιβλία τις βιβλιοθήκες των φυλακών

Ο κόσμος της γνώσης, η ανάγνωση και η επαφή με το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει στήριγμα για τους...

Read More