Πολυτελή οχήματα, σπίτια και περιουσιακά στοιχεία δημοπρατεί η κυβέρνηση του Μεξικού για τη στήριξη φτωχών ανθρώπων

Η κυβέρνηση του Μεξικού θα πουλήσει σε δημοπρασία πολυτελή οχήματα, σπίτια και περιουσιακά...

Read More