Μικροφύκη λύνουν το πρόβλημα των βιομηχανικών λυμάτων

Το Καμπορόσο βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Ιταλίας. Κάτω από αυτό το θερμοκήπιο στην Ιταλία,...

Read More