7.000 σπάνια πουλιά απειλούμενων ειδών γεννήθηκαν στην Καμπότζη χάρη σε ειδικό πρόγραμμα προστασίας

Από το 2000 μία οικολογική ομάδα προστάτευσε πάνω από 3.800 φωλιές στις οποίες ζούσαν 11 είδη...

Read More