Επέμβαση αποκατέστησε τη λειτουργία των άνω άκρων σε 13 τετραπληγικούς

Δεκατρείς νέοι ενήλικες με τετραπληγία (πλήρη παράλυση) είναι πλέον σε θέση να τρέφονται, να...

Read More