Άνθρωποι με ακρωτηριασμό μπορούν να κουνήσουν με τον νου τους ρομποτικό χέρι

Μια νέα τεχνολογία που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ και διασυνδέει τα εναπομένοντα νεύρα με ένα προσθετικό...

Read More