Στη Θεσσαλονίκη στάσεις λεωφορείων μετατράπηκαν σε βιβλιοθήκες!

Πρόκειται για τις ειδήσεις που τις διαβάζεις και δεν μπορείς παρά να επικροτήσεις το αξιέπαινο της...

Read More