Ένα τηλεχειριζόμενο σωσίβιο για διάσωση κολυμβητών

Όταν κάποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα ενώ βρίσκεται στο νερό, οι πρώτες στιγμές είναι κρίσιμης...

Read More